โต๊ะทำงานรุ่น 𝐌𝐞𝐭𝐭𝐫𝐨 ช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศที่น่านั่งทำงานที่บ้านในช่วง “𝐖𝐅𝐇” มีดีไซน์เรียบง่าย ด้วยขาเหล็กที่แข็งแรง คงทน นั่งทำงานอย่างเป็นอิสระ ส่งผลต่อสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ที่จะลื่นไหลระหว่างทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชั่นร้อยสายไฟที่สะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ อย่างลงตัว