เก้าอี้ผู้บริหาร Streamline

Description

เก้าอี้ผู้บริหาร

รุ่น “Streamline” ชื่อของ Streamline ได้รับแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ ที่วางแขนที่ลาดเอียงรวมกับพนักพิงอย่างลงตัว ช่วยกระตุ้นการนั่งที่ดีเนื่องจากสรีระของร่างกายส่วนบนที่เหมาะสม รวมถึงเท้าแขนได้รับการดูแลที่ดีในที่นั่งตำแหน่งนี้

ชื่อของ Streamline ได้รับแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์และสร้างสรรค์ ที่วางแขนที่ลาดเอียงรวมกับพนักพิงอย่างลงตัว ช่วยกระตุ้นการนั่งที่ดีเนื่องจากสรีระของร่างกายส่วนบนที่เหมาะสม รวมถึงเท้าแขนได้รับการดูแลที่ดีในที่นั่งตำแหน่งนี้

Measurement

Width :

69 cm.

Depth :

64.5 cm.

Height :

91 - 123 cm.

Material

SYNCHRONISED MECHANISM in 5-Locking position, with anti-return prevention safety function.
BASE Five-star, sleek aluminum base with hard or soft castors, for easy manoeuvring.

Catalog

Related Product